Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie bolo naposledy aktualizované 25. mája 2018.

Abitsky.com zhromažďuje osobné údaje a používa súbory cookie. Abitsky.com (obchodné meno spoločnosti Interneto partneris, UAB) sa zaväzuje chrániť súkromie svojich zákazníkov a sme prísne viazaní zákonmi a predpismi o ochrane osobných údajov. To znamená, že vaše osobné údaje sú v našich rukách bezpečné a sú používané správnym spôsobom. V tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetlíme, čo robíme s vašimi osobnými údajmi.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa typov údajov, ktoré sledujeme, kontaktujte prosím Abitsky.com pomocou kontaktných informácií uvedených v spodnej časti tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie. 

Účely spracovania údajov
 

Vaše osobné údaje sú spracované na nasledujúce účely:
- poskytovanie prístupu na naše webové stránky;
- umožnenie použitia funkcií na našich webových stránkach;
- uzatváranie a vykonávanie dohôd, ktoré sa týkajú našich rôznych služieb (napríklad rezervácie, prenájom áut, parkovanie a poistenie);
- poskytnutie prihlasovacieho prostredia, ktoré vám umožní kontrolovať vaše rezervácie;
- kontaktovanie vás, ak ste uviedli, že chcete byť kontaktovaní;
- získanie prehľadu o tom, ako sa používa naša webová stránka;
- zlepšenie a vyhodnotenie našich webových stránok a služieb vrátane využitia prieskumov spokojnosti zákazníkov;
- spracovanie možnej účasti na súťažiach, v reklamných kampaniach, vernostných programoch a iných záležitostiach;
- identifikovanie našej cieľovej skupiny a príslušných záujmov, napríklad s cieľom zvýšiť atraktívnosť našich ponúk tým, že prostredníctvom vlastných webových stránok a webových stránok tretích strán zobrazujeme reklamu, ktorá zodpovedá vašim záujmom;
- zasielanie vám (jedného z) našich všeobecných a/alebo personalizovaných bulletinov, ak ste sa prihlásili k odberu takýchto bulletinov.

Vaše osobné údaje nebudú spracované na akékoľvek iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie, pokiaľ nám nedáte na to vopred váš súhlas, alebo ak to nevyžaduje dohoda, ktorou sme s vami uzatvorili, alebo pokiaľ nám to nepovoľuje alebo od nás to nevyžaduje zákon.

Kategórie osobných údajov 

Na účely uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie používame tieto údaje:
- meno a adresa;
- dátum narodenia;
- štátna príslušnosť;
- pohlavie;
- e-mailová adresa;
- telefónne číslo;
- referenčné číslo zákazníka;
- zloženie domácnosti;
- prihlasovacie údaje pre Abitsky.com (e-mailová adresa a heslo); 
- informácie o vašom cestovaní, ktoré ste si objednali (napríklad dátum odchodu, dĺžka pobytu, cestovné informácie);
- informácie o letenkách, ktoré ste naposledy zobrazili a/alebo cestovných preferenciách;
- IP adresa;
- ID súborov cookie;
- číslo vernostnej karty leteckej spoločnosti;
- všetky osobné údaje, ktoré ste poskytli vo forme správy, napríklad, cez Facebook, kontaktný formulár, on-line chat alebo prostredníctvom sociálnych médií;
- akékoľvek lekárske údaje, ktoré ste poskytli pri objednávaní cestovania vrátane informácií o alergiách, stravovacích preferencií alebo fyzických ťažkostí.

Poskytnutie vašich osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami bez vášho predchádzajúceho súhlasu, alebo pokiaľ to nie je potrebné na vykonanie dohody, pokiaľ nám to nepovoľuje alebo od nás to nevyžaduje zákon. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť nasledujúcim spoločnostiam, ktoré tieto údaje spracovávajú v našom mene:
- externí poskytovatelia služieb IT a komunikácií;
- strany, ktoré poskytujú súbory cookie, pozri nižšie.

Máme s týmito spoločnosťami uzatvorené písomné dohody o tom, ako sa s vašimi osobnými údajmi zaobchádza, čo majú dovolené robiť a čo nie.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje zdieľať aj s tretími stranami, ktoré sa nezávisle rozhodujú, ako sa s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať. Nemôžeme ovplyvniť spôsob používania vašich osobných údajov týmito stranami, vzhľadom na to, že nezávisle určujú účel spracovania údajov, ako aj to, s kým tieto údaje sami zdieľajú. Môžu to byť nasledujúce spoločnosti:
- platobné inštitúcie (ak uskutočňujete platby prostredníctvom Abitsky.com); 
- poisťovne (ak kupujete poistenie prostredníctvom Abitsky.com);
- sťažnosť (ak podávate sťažnosť v dôsledku problémov v súvislosti s letom); 
- požičovne áut (ak si prenajímate auto prostredníctvom Abitsky.com);
- letecké spoločnosti (ak si rezervujete let prostredníctvom Abitsky.com);
- hotely a ďalšie možnosti ubytovania (ak si rezervujete ubytovanie prostredníctvom 

Možno že budeme požiadaní, aby sme poskytli vaše osobné údaje vládnym agentúram v krajinách mimo krajinu vášho trvalého pobytu. Právne predpisy v niektorých krajinách nás môžu nútiť, aby sme umožnili orgánom hraničnej kontroly prístup k informáciám o vašich rezerváciách a cestovným informáciám. Bude to zahŕňať sprístupnenie informácií, ktoré máme o vás a o vašej ceste, colným a imigračným orgánom každej krajiny na vašej trase. Okrem toho, v súlade s legislatívou platnou v rôznych krajinách, má Abitsky.com povinnosť zhromažďovať údaje o vašom cestovnom pase a iné príslušné údaje pred vašim vycestovaním do/z týchto krajín. V prípade potreby poskytneme tieto informácie príslušným colným a imigračným úradom. Okrem toho poskytneme vaše osobné údaje vládnym agentúram, ako sa to vyžaduje platnou legislatívou.

E-maily:

Posielame niekoľko typov e-mailov z Abitsky.com . Tieto e-maily boli rozdelené do dvoch kategórií: upozornenia na služby a bulletiny.

Upozornenia na služby


Tieto e-maily sa používajú len na upozornenie na akékoľvek dôležité zmeny alebo aktualizácie týkajúce sa služieb, ktoré ste si od nás zakúpili. Upozornenia sa môžu týkať katastrof, zmien vo vašej rezervácii, dôležitých doplňujúcich cestovných informácií, potvrdení o účte pre Abitsky.com, zmien našich zmluvných podmienok a ukončení spolupráce s partnermi, ktoré sú pre vašu rezerváciu relevantné. 

Bulletiny


Ak ste nám už poskytli svoj súhlas, budeme vám zasielať náš bulletin, aby sme vás informovali o našich najnovších ponukách, reklamných akciách a rôznych službách. Naše bulletiny sú zostavované na základe vašich osobných údajov, ako napríklad vaše predošlé rezervácie, správanie sa pri prehľadávaní prehliadačov a pri kliknutí na našej webovej stránke a v našom bulletine. Aby sme zistili vaše správanie sa pri kliknutí v našom bulletine, používame neviditeľné kódy, ak ste s tým súhlasili osobitne. Tieto kódy nám umožňujú sledovať, koľko odberateľov si prečítalo náš bulletin a na aké príbehy naši odberatelia klikli. Vďaka tomu môžeme spraviť tento bulletin pre vás atraktívnejším. Ak už nechcete odoberať naše bulletiny, odhláste sa kliknutím tu. Možnosť zrušiť odber sa uvádza aj v spodnej časti každého bulletinu.

Súťaže

Ak sa zúčastňujete reklamnej kampane alebo súťaže, požiadame vás, aby ste nám poskytli množstvo osobných údajov, ako napríklad vaše meno, adresa a e-mailová adresa. Okrem toho vás požiadame o povolenie spracovania týchto údajov nami, prípadne tretími stranami, pre účely reklamnej kampane/súťaže a preto môžeme vykonávať analýzy založené na zhromaždených údajoch. To nám umožňuje uskutočniť kampaň a oznámiť víťaza (víťazov) súťaže. Tieto údaje tiež používame na meranie odozvy na naše kampane. 

Doplnenie vašich osobných údajov, pomôcky na tvorbu profilov a na personalizáciu

Sme schopní kombinovať osobné údaje, ktoré od dostávame od vás prostredníctvom rôznych kanálov. Napríklad sme schopní skombinovať informácie, ktoré zhromažďujeme o vás on-line (napríklad prostredníctvom on-line rezervácie alebo súhlasu s použitím súborov cookie) s informáciami, ktoré sme dostali z externých zdrojov. Na základe súhlasu, ktorý ste nám poskytli, sme schopní skombinovať všetky tieto údaje, čo nám umožňuje vytvoriť váš zákaznícky profil. Tieto zákaznícke profily sú rozdelené do viacerých kategórií, aby sme mohli analyzovať vaše záujmy s cieľom personalizovať výrobky, ktoré vám ponúkame, dokonca aj pomocou personalizovanej reklamy zasielanej prostredníctvom rôznych kanálov vrátane bulletinov, našich webových stránok a webových stránok tretích strán.

Doba uschovania

Vaše údaje uchovávame nie dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie. Používame nasledujúce doby uschovania:
- bulletin: do ukončenia;
- objednávky a rezervácie: ako stanovuje zákon;
- poistenie: ako stanovuje zákon;
- konverzácie na chate: roky 1;
- Abitsky.com (prihlasovacie údaje + údaje poskytnuté po prihlásení): do zrušenia účtu;
- prieskumy spokojnosti zákazníkov: 1 mesiac po ukončení výskumu;
- súťaže: úhrada víťazovi(om).
Pre informácie o dobách uschovania našich súborov cookie si prečítajte kapitolu Súbory cookie v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie. 

Bezpečnosť

Prijmeme primerané bezpečnostné opatrenia na obmedzenie a zabránenie zneužitiu a neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, čím zabezpečíme, aby k údajom mali prístup iba oprávnené strany, a aby bol prístup k údajom chránený a aby boli naše bezpečnostné opatrenia pravidelne kontrolované. Okrem toho používame certifikáty TLS na zaistenie bezpečného prenosu vašich údajov a na zabezpečenú komunikáciu.

Súbory cookie

Naša webová stránka používa súbory cookie a podobné technológie, pomocou ktorých je do vášho počítača, tabletu a / alebo mobilného telefónu odoslaný a uložený malý textový súbor pri návšteve našich webových stránok. Všetky informácie uložené v tomto súbore sú potom odoslané naspäť na naše vlastné zabezpečené servery alebo na stránky príslušných tretích strán, keď navštívite webovú stránku. Pre pohodlie čitateľa budeme označovať všetky takéto techniky ako „súbory cookie“. 

Na našich webových stránkach sa používajú tieto typy súborov cookie: 
- navrhnuté tak, aby umožňovali funkcie webových stránok (technické a funkčné súbory cookie); 
- navrhnuté na analýzu používania webových stránok a na vylepšenie webových stránok na základe týchto údajov (analytické súbory cookie);
- navrhnuté tak, aby sme vám ponúkali atraktívnejšie reklamy, ktoré vyhovujú vašim záujmom (reklamné súbory cookie);
- navrhnuté tak, aby vám umožnili odosielať e-maily, tlačiť alebo zdieľať stránku v sociálnych sieťach (súbory cookie pre sociálne médiá);
- navrhnuté tak, aby umožnili ďalšie funkcie našej webovej stránky (rôzne súbory cookie).

Zoznam strán, ktoré používajú súbory cookie na našej webovej stránke:
- „Google adwords“: 30 dní, 540 dní na remarketing;
- „Facebook“: 28 dní, 180 dní na remarketing;
- „Salesforce marketing cloud“: 30 dní;- „Google analytics“: roky 2;
- „Google tagmanager“: roky 2;
- „Google optimize“: roky 2.

Nastavenia súborov cookie si môžete zobraziť a zmeniť tu.

Povolenie a zakázanie súborov cookie

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby akceptoval ukladanie súborov cookie len ak s tým súhlasíte. Viac informácií o tejto téme nájdete v príručke vášho prehliadača. Upozorňujeme vás, že mnohé webové stránky nebudú fungovať optimálne, ak zakážete použitie súborov cookie.

Odstraňovanie súborov cookie

Veľa súborov cookie má dátum ukončenia platnosti. Ak boli súbory cookie označené dátumom exspirácie, budú automaticky odstránené po uplynutí dátumu exspirácie. Môžete tiež požiadať o ručné odstránenie súborov cookie pred uplynutím dátumu exspirácie. Pre tento účel si prečítajte návod na používanie svojho prehliadača.

Webové stránky tretích strán 

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán, ktoré sú prostredníctvom internetových odkazov prepojené s našim internetovým obchodom. Nemôžeme zaručiť, že tieto tretie strany spracujú vaše osobné údaje spoľahlivým alebo bezpečným spôsobom. Preto vám odporúčame, aby ste si pred ich použitím prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týkajúce sa týchto webových stránok.

Vaše práva na súkromie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa osobných údajov, ktoré sme od vás získali, neváhajte a kontaktujte nás. Kontaktné informácie sú uvedené v spodnej časti tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie. Podľa súčasných zákonov o ochrane osobných údajov máte právo:
- získať vysvetlenie, aké vaše osobné údaje sme zhromaždili o vás a ako ich používame;
- mať prístup k špecifickým osobným údajom, ktoré sme zhromaždili;
- nechať opraviť akékoľvek chyby;
- na vymazanie neaktuálnych osobných údajov;
- odvolať svoj súhlas;
- namietať proti konkrétnemu použitiu údajov;
- prenášať údaje.

Vždy sa uistite, že ste poskytli správne údaje o svojej totožnosti, aby sme potom mohli zabezpečiť, že nebudeme upravovať alebo odstraňovať údaje nesprávnej osoby.

Sťažnosti a Litovský úrad na ochranu
 

Žiadosť / sťažnosť na službu zakúpenú na našej webovej stránke môžete zaslať na Štátny úrad pre ochranu spotrebiteľských práv (Vilniaus 25, 01402 Vilnius, e-mail: tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 5 262 67 51, online: www.vvtat.lt; územné členenie: /index.php?470187665), alebo vyplniť formulár žiadosti na platforme EGS na http://ec.europa.eu/odr (vyhľadajte UAB Interneto Partneris). 

Zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie


Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie. Akékoľvek zmeny budú zverejnené na tejto webovej stránke. Odporúčame preto, aby ste pravidelne kontrolovali toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie, aby ste boli informovaní o dodatkoch.

Kontaktné údaje 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho súkromia a nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie, pošlite ich e-mailom help@flyhi.eu alebo listom na nasledujúcu adresu:

Interneto partneris UAB
Perkūnkiemio g. 6, LT – 12130
Vilnius, Litva
Identifikačné číslo spoločnosti 125946415
IČ DPH LT259464113
Šťastný let!