Polityka prywatności

Polityka prywatności
Polityka prywatności i oświadczenie dotyczące plików cookie

Niniejsza Polityka prywatności i oświadczenie dotyczące plików cookie były ostatnio aktualizowane 25 maja 2018 roku.

Abitsky.com gromadzi dane osobowe i wykorzystuje pliki cookie. Abitsky.com (nazwa handlowa Interneto partneris, UAB) zobowiązuje się do przestrzegania prywatności swoich klientów i ściśle przestrzega przepisów ustawowych i wykonawczych. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są bezpieczne w naszych rękach i wykorzystywane w odpowiedni sposób. W niniejszym oświadczeniu dotyczącym prywatności wyjaśniamy, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
Jeśli masz pytania dotyczące rodzajów danych, jakie monitorujemy, skontaktuj się z Abitsky.com wykorzystując szczegóły dotyczące kontaktu, podane u dołu niniejszej Polityki prywatności i oświadczenia dotyczącego plików cookie.

Cele przetwarzania danych 

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
- aby umożliwić dostęp do naszej strony internetowej;
- aby umożliwić korzystanie z funkcji dostępnych na naszej stronie;
- aby zawierać i wdrażać umowy dotyczące naszych różnych usług (takich jak rezerwacje, wynajem samochodów, parking i ubezpieczenie);
- aby udostępnić środowisko logowania, które umożliwia użytkownikowi podgląd jego rezerwacji;
- aby kontaktować się z użytkownikiem, jeśli wskazał on, że sobie tego życzy;
- aby zyskać wgląd w sposób korzystania z naszej strony internetowej;
- aby poprawiać i oceniać naszą stronę internetową i usługi, między innymi poprzez udział w ankietach dotyczących zadowolenia klienta;
- aby przetwarzać potencjalny udział w konkursach, kampaniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych kwestiach;
- aby identyfikować grupę docelową i powiązane zainteresowania, na przykład, w celu uatrakcyjnienia naszych ofert poprzez przedstawianie reklam odpowiednich do zainteresowań klienta, zarówno na naszych stronach internetowych jak i witrynach stron trzecich;
- aby wysyłać użytkownikowi (jeden z) naszych ogólnych i/lub spersonalizowanych biuletynów, jeśli użytkownik je zasubskrybował.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane dla żadnych innych celów poza wymienionymi powyżej, chyba że z góry udzielisz nam na to zgodę albo jeśli wymaga tego umowa, którą z nami zawarłeś/aś, albo jeśli zezwala na to lub wymaga tego prawo.

Kategorie danych osobowych 

Wykorzystujemy następujące dane do celów, o których mowa Polityce prywatności i oświadczeniu dotyczącym plików cookie:
- nazwisko i adres;
- data urodzenia;
- narodowość;
- płeć;
- adres e-mail;
- numer telefonu;
- numer referencyjny klienta;
- skład gospodarstwa domowego;
- dane logowania do Abitsky.com (adres e-mail i hasło); 
- informacje dotyczące podróży zarezerwowanej przez użytkownika (takie jak: data wylotu, długość pobytu, informacje dotyczące podróży);
- informacje dotyczące biletów lotniczych ostatnio przeglądanych przez użytkownika i/lub preferencji dotyczących podróży;
- adres IP;
- identyfikatory plików cookie;
- numer karty Airmiles;
- wszelkie dane osobowe, podane przez użytkownika w treści wiadomości, na przykład poprzez Facebook, w formularzu kontaktowym, poprzez czat online lub media społecznościowe;
- wszelkie dane dotyczące zdrowia, jakie użytkownik podał podczas rezerwacji podróży, między innymi dotyczące alergii, preferencji żywieniowych lub dolegliwości fizycznych.

Przekazywanie Twoich danych osobowych stronom trzecim

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody, chyba że jest to wymagane w celu wykonania niniejszej umowy albo gdy zezwala lub wymaga tego prawo. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym firmom, które przetwarzają te dane w naszym imieniu:
- zewnętrzni dostawcy usług ICT;
- strony zapewniające pliki cookie, zobacz niżej.

Zawarliśmy z tymi firmami umowy na piśmie, dotyczące sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz tego, co wolno, a czego nie wolno im robić.

Ponadto, możemy również udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim, które niezależnie określają sposób ich wykorzystywania. Nie mamy wpływu na sposób wykorzystywania Twoich danych osobowych przez te strony, biorąc pod uwagę to, że określają one niezależnie cele, do których je wykorzystują oraz to, komu udostępniają je dalej. Może to obejmować następujące firmy:
- usługi płatnicze (jeśli dokonujesz płatności poprzez Abitsky.com); 
- firmy ubezpieczeniowe (jeśli kupujesz ubezpieczenie przez Abitsky.com);
- skargi (jeśli składasz skargę w związku z trudnościami doświadczonymi podczas lotu); 
- spółki administrujące reklamacjami dotyczącymi odwołanego, przełożonego albo opóźnionego lotu (w wypadku zamawiania lotu przez Abitsky.com); 
- firmy zajmujące się wynajmem samochodów (jeśli wynajmujesz samochód przez Abitsky.com);
- linie lotnicze (jeśli rezerwujesz lot przez Abitsky.com);
- hotele i inne opcje zakwaterowania (jeśli rezerwujesz zakwaterowanie przez 

Możemy być zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych instytucjom państwowym w krajach poza Twoim krajem zamieszkania. Prawodawstwo niektórych krajów może od nas wymagać udzielenia zgody agencji kontroli granicznej na dostęp do twoich danych dotyczących rezerwacji i podróży. Obejmuje to udostępnienie informacji o Tobie i Twojej podróży służbom celnym i imigracyjnym każdego kraju obejmującego Twój plan podróży. Ponadto, w ramach prawodawstwa różnych krajów Abitsky.com ma obowiązek gromadzenia danych o Twoim paszporcie i powiązanych danych przed Twoim wyjazdem do lub z tych krajów. W razie potrzeby udostępniamy Twoje dane osobowe instytucjom państwowym, zgodnie z obowiązującym prawem.

Wiadomości e-mail

Wysyłamy kilka rodzajów wiadomości e-mail z Abitsky.com. Te wiadomości dzielą się na dwie kategorie: powiadomienia o usługach i biuletyny.

Powiadomienia o usługach

Te wiadomości e-mail wykorzystuje się wyłącznie do powiadamiania użytkownika o wszelkich ważnych zmianach lub aktualizacjach dotyczących usług, które użytkownik nabył u nas. Powiadomienia mogą dotyczyć klęsk żywiołowych, zmian w rezerwacji, ważnych dodatkowych informacji o podróży, informacji dotyczących konta dla Abitsky.com, zmian w naszych warunkach i usługach oraz informacji o zakończeniu współpracy z partnerami, mającymi związek z rezerwacją użytkownika. 

Biuletyny

Jeśli użytkownik udzielił nam swojej wcześniejszej zgody, będziemy mu wysyłać nasz biuletyn, aby informować go o naszych najnowszych ofertach, promocjach i różnego rodzaju usługach. Nasze biuletyny opracowujemy w oparciu o Twoje dane osobowe, takie jak wcześniejsze rezerwacje użytkownika, dane dotyczące korzystania z Internetu i sposobu klikania na naszej stronie oraz w naszym biuletynie. W celu identyfikacji sposobu klikania w naszym biuletynie, wykorzystujemy niewidoczne kody, jeśli użytkownik wyraził na to oddzielną zgodę. Te kody umożliwiają nam monitorowanie liczby subskrybentów, którzy czytają nasz biuletyn i tego, w jakie informacji klikają oni. Umożliwia nam to podnoszenie atrakcyjności naszego biuletynu. Jeśli nie chcesz już otrzymywać naszych biuletynów, wypisz się z subskrypcji. Opcja rezygnacji z subskrypcji dostępna na dole każdego biuletynu.

Konkursy

Jeśli bierzesz udział w kampanii promocyjnej lub konkursie, poprosimy Cię o podanie kilku danych osobowych, takich jak: Twoje nazwisko, adres i adres e-mail. Ponadto, poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie tych danych, również przez strony trzecie, na potrzeby kampanii promocyjnej/konkursu oraz w celu przeprowadzenia analiz w oparciu o gromadzone informacje. Umożliwi nam to prowadzenie kampanii i ogłaszanie zwycięzcy(ów) konkursu. Używamy również tych danych do pomiaru reakcji na nasze kampanie. 

Uzupełnianie Twoich danych osobowych, reklamy profilujące i spersonalizowane

Możemy łączyć dane osobowe, jakie otrzymujemy od Ciebie z różnych kanałów. Na przykład, możemy łączyć informacje gromadzone na Twój temat w Internecie (jak np. poprzez rezerwacje online lub akceptację plików cookie) z informacjami, jakie otrzymujemy ze źródeł zewnętrznych. Możemy łączyć te wszystkie dane w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, co umożliwia nam opracowanie Twojego profilu klienta. Profile klienta rozkładają się na wiele kategorii, co umożliwia nam analizę Twoich zainteresowań w celu personalizacji produktów, jakie oferujemy Tobie w dalszej kolejności w formie spersonalizowanych reklam kierowanych różnymi kanałami, między innymi poprzez biuletyny, nasze strony internetowe i witryny stron trzecich.

Okresy przechowywania

Przechowujemy Twoje dane nie dłużej niż jest to konieczne na potrzeby osiągania celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Przestrzegamy następujących okresów przechowywania:
- biuletyn: do odwołania;
- zamawianie i rezerwacje: zgodnie z prawem;
- ubezpieczenie: zgodnie z prawem;
- rozmowy na czacie: Lata 1
- Abitsky.com (dane logowania + dane podawane po zalogowaniu): dopóki konto nie zostanie anulowane; 
- ankiety satysfakcji klienta: 1 miesiąc po zakończeniu wyszukiwania; 
- konkursy: aż do przekazania nagrody zwycięzcy(-om).

Odnośnie okresu przechowywania plików cookie, prosimy zapoznać się z rozdziałem Pliki cookie w niniejszej Polityce prywatności i oświadczeniu o plikach cookie. 

Bezpieczeństwo

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia i zapobiegania nieprawidłowemu wykorzystaniu i nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych osobowych, tym samym zapewniając, że tylko niezbędne strony będą miały dostęp do tych danych, że dostęp do tych danych jest chroniony i że regularnie sprawdzamy nasze środki bezpieczeństwa. Ponadto, stosujemy certyfikaty TLS w celu zapewnienia bezpiecznego transferu Twoich danych i bezpiecznej komunikacji.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, w których mały plik tekstowy wysyłany jest do Twojego komputera, tabletu i/lub telefonu komórkowego i przechowywany tam, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Wszystkie informacje przechowywane w tym pliku są następnie wysyłane z powrotem na nasze bezpieczne serwery lub serwery odpowiednich stron trzecich, kiedy następnym razem odwiedzasz stronę internetową. Dla wygody czytelnika wszystkie tego typu techniki będziemy nazywać plikami cookie. 

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące typy plików cookie: 
- opracowane do włączania funkcji strony internetowej (techniczne i funkcjonalne pliki cookie); 
- opracowane do analizy wykorzystania strony internetowej i poprawy strony, w oparciu o te dane (analityczne pliki cookie);
- opracowane w celu uatrakcyjnienia dla użytkownika naszych ofert, dzięki pokazywaniu reklam dopasowanych do jego zainteresowań (reklamowe pliki cookie);
- opracowane w celu umożliwiania wysyłania pocztą e-mail, drukowania lub udostępniania strony w mediach społecznościowych (pliki cookie mediów społecznościowych);
- opracowane w celu włączania dodatkowych funkcji naszej strony internetowej (mieszane pliki cookie).

Lista stron wykorzystujących pliki cookie w naszej witrynie:

- Google Adwords: 30 dni, 540 na remarketing;
- Facebook: 28 dni, 180 dni na remarketing;
- Chmura marketingowa Salesforce: 30 dni;
- Google Analytics: Lata 2;
- Google Tag Manager: Lata 2;
- Google Optimize: Lata 2.

Możesz wyświetlać i zmieniać swoje ustawienia plików cookie tutaj.

Włączanie i wyłączanie plików cookie

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała przechowywanie plików cookie tylko, jeśli wyrazisz na to zgodę. Zapoznaj się z instrukcja użytkowania Twojej przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji na ten temat. Zwróć uwagę, iż wiele stron internetowych nie będzie działać optymalnie, jeśli wyłączysz obsługę plików cookie.

Usuwanie plików cookie

Wiele plików cookie posiada datę ważności. Jeśli plik cookie posiada datę ważności, będzie automatycznie usunięty po jej wygaśnięciu. Możesz również wybrać opcję ręcznego usunięcia pliku cookie przed wygaśnięciem jego daty ważności. W tym celu zapoznaj się z instrukcją użytkowania swojej przeglądarki.

Witryny stron trzecich 

Niniejsza polityka prywatności i oświadczenie dotyczące plików cookie nie dotyczy witryn stron trzecich, połączonych z naszym sklepem internetowym poprzez łącza. Nie gwarantujemy, że te strony trzecie będą wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób rzetelny i bezpieczny. Dlatego sugerujemy, aby użytkownik, zanim zacznie z nich korzystać, zapoznał się z tymi oświadczeniami dotyczącymi prywatności, odnoszącymi się do tych stron.

Twoje prawa dotyczące prywatności

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jakie dane osobowe uzyskujemy od Ciebie, skontaktuj się z nami. Zapoznaj się z informacjami kontaktowymi, podanymi u dołu niniejszej Polityki prywatności i oświadczenia o plikach cookie. W ramach aktualnego prawa o prywatności danych masz prawo do:
- uzyskiwania wyjaśnień na temat tego, jakie dane gromadzimy na Twój temat i jak je wykorzystujemy;
- dostępu do konkretnych danych osobowych, które gromadzimy;
- sprostowania wszelkich błędów w tych danych;
- usunięcia przedawnionych danych osobowych;
- wycofania swojej zgody;
- wyrażania sprzeciwu wobec konkretnemu sposobowi wykorzystania tych danych;
- przekazywania danych.

Zadbaj o to, aby Twoja tożsamość była jednoznacznie określona po to, byśmy my z kolei przypadkowo nie zmodyfikowali ani nie usunęli danych innej osoby.

Skargi i Litewski Organ ds. Ochrony danych 

Można złożyć wniosek/skargę dotyczącą usług zakupionych na naszej stronie do Państwowego Urzędu Ochrony Praw Konsumenta (Vilniaus 25, Wilno 01402, e-mail:. Tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 5 262 67 51, strona internetowa: www. vvtat.lt; oddziały terytorialne: /index.php?470187665) lub wypełnić formularz zgłoszeniowy na platformie EGS pod adresem http://ec.europa.eu/odr (wyszukiwanie UAB Interneto Partneris). 

Zmiany w niniejszej Polityce i oświadczeniu o plikach cookie

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności i oświadczeniu o plikach cookie. Wszelkie zmiany zamieszczane są na tej stronie internetowej. Dlatego sugerujemy, aby użytkownik regularnie sprawdzał tę Politykę prywatności i oświadczenie o plikach cookie, aby zawsze był na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Informacje kontaktowe 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twojej prywatności i naszej Polityki prywatności i oświadczenia o plikach cookie, możesz do nas napisać na adres elektroniczny help@flyhi.eu lub wysłać list na następujący adres:

UAB „Interneto partneris”
ul. Perkūnkiemio 6, LT – 12130
Wilno, Litwa
Kod osoby prawnej 125946415
NIP LT259464113
Życzymy przyjemnego lotu!