Privatumo politika

Privatumo politika
Privatumo ir slapukų politika

Ši privatumo ir slapukų politika peržiūrėta 2018 m. gegužės 25 d.

Abitsky.com renka asmens duomenis ir naudoja slapukus. Abitsky.com (prekės ženklas – UAB „Interneto partneris“) pasiryžę saugoti savo klientų privatumą ir griežtai laikytis privatumo įstatymų bei taisyklių. Tai reiškia, kad mūsų rankose esantys Jūsų duomenys yra saugūs ir tinkamai naudojami. Šiame pareiškime dėl privatumo paaiškinsime, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Kilus bet kokiems klausimams dėl mūsų stebimų duomenų tipų, susisiekite su Abitsky.com šios politikos pabaigoje nurodytais adresais.

Duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
- Prieigai prie mūsų svetainės suteikti;
- Suteikti galimybę naudotis mūsų svetainės funkcijomis;
- Įvairių paslaugų (užsakymų, automobilių nuomos, stovėjimo ir draudimo) sutartims sudaryti ir vykdyti;
- Asmeninei paskyrai, kurioje galite peržiūrėti savo užsakymus, sukurti;
- Susisiekti su Jumis Jūsų pačių pageidavimu;
- Suteikti žinių, kaip naudotis mūsų svetaine;
- Mūsų svetainei ir paslaugoms įvertinti bei pagerinti (įskaitant klientų pasitenkinimo apklausų atlikimą);
- Galimam dalyvavimui konkursuose, reklamos kampanijose, lojalumo programose ir pan. reikalams organizuoti;
- Mūsų tikslinei grupei ir jos narių interesams nustatyti, pavyzdžiui, siekiant pateikti Jums patrauklesnius pasiūlymus, rodant Jūsų domėjimosi sritis atitinkančias reklamas savo ir trečiųjų šalių svetainėse;
- Mūsų bendro pobūdžio arba suasmenintiems naujienlaiškiams siųsti, jei juos užsisakėte.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami kitais tikslais nei išvardyta aukščiau, išskyrus tuos atvejus, jei iš anksto leidote mums juos naudoti, jei duomenis naudoti būtina su Jumis sudarytos sutarties tikslais arba jei tai daryti mums leidžia ar reikalauja įstatymai.

Asmens duomenų kategorijos

Šioje privatumo ir slapukų politikoje išvardintais tikslais naudojami žemiau pateikti Jūsų duomenys:
- vardas, pavardė ir adresas;
- gimimo data;
- tautybė;
- lytis;
- el. pašto adresas;
- telefono numeris;
- kliento kodas;
- šeimos narių sudėtis;
- Abitsky.com prisijungimo duomenys (el. pašto adresas ir slaptažodis);
- informacija apie užsakytą kelionę (išvykimo data, buvimo trukmė, kelionės informacija);
- informacija apie vėliausiai peržiūrėtų oro linijų bilietus ir (arba) kelionės pasirinktis;
- IP adresas;
- slapukų kodai;
- „Airmiles“ kortelės numeris;
- bet kokie, pavyzdžiui, „Facebook“, kreipimosi formos, internetinio pokalbio ar socialinių tinklų žinutėse nurodyti asmens duomenys;
- bet kokie medicininiai duomenys, nurodyti užsakinėjant kelionę (pavyzdžiui, alergija, pageidaujama mityba ar fiziniai apribojimai).

Jūsų asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

Mes nesidalijame Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, negavę Jūsų išankstinio sutikimo, išskyrus atvejus, kai tai daryti būtina sutarties vykdymo tikslais arba to reikalauja ar leidžia įstatymai. Jūsų asmens duomenis galimai perduodame toliau nurodytoms bendrovėms, tvarkančioms tuos duomenis mūsų vardu:
- išoriniams IKT paslaugų teikėjams;
- slapukų teikėjams (žr. toliau).

Su šiomis bendrovėmis esame sudarę sutartis, kuriomis numatyta, kaip tvarkyti Jūsų duomenis, ką galima ir ko negalima daryti.

Mes taip pat galimai perduodame Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kurios savarankiškai sprendžia, kaip juos tvarkyti. Mes neturime teisės nurodyti šioms trečiosioms šalims, kaip naudoti Jūsų asmens duomenis, kadangi jos pačios sprendžia, kokiais tikslais tvarko Jūsų duomenis ir su kuo jais dalijasi. Trečiosios šalys gali būti:
- mokėjimo paslaugų bendrovės (jei mokate per Abitsky.com);
- draudimo bendrovės (jei perkate draudimą per Abitsky.com);
- pretenzijų administravimo bendrovės (jei teikiate pretenziją dėl skrydžio metu patirtų nepatogumų);
- pretenzijų dėl atšaukto, atidėto ar vėluojančio skrydžio administravimo bendrovės (jei užsisakote skrydį per Abitsky.com);
- automobilių nuomos bendrovės (jei nuomojatės automobilį per Abitsky.com);
- oro linijų bendrovės (jei užsisakote skrydį per Abitsky.com);
- viešbučiai ir kitos apgyvendinimo vietos (jei užsisakote apgyvendinimą per Abitsky.com).

Mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis ne Jūsų gyvenamosios šalies valdžios institucijoms. Kai kurių šalių įstatymai reikalauja suteikti pasienio kontrolės tarnyboms Jūsų užsakymų ir kelionės informaciją. Tai reikštų mūsų turimos informacijos apie Jus ir Jūsų kelionę perdavimą kiekvienos biliete nurodytos šalies muitinės ir imigracijos tarnyboms. Be to, remiantis kai kurių šalių įstatymais, Abitsky.com privalo gauti Jūsų paso ir kitus duomenis, prieš Jums keliaujant į tas šalis ar iš jų. Jei reikia, šią informacija perduodame kompetentingoms muitinės ir imigracijos tarnyboms. Taip pat Jūsų asmens duomenys bus perduodami galiojančiais įstatymais numatytoms valdžios institucijoms.

El. laiškai

Abitsky.com siunčia kelių tipų el. laiškus. Jie skirstomi į du tipus: paslaugų pranešimus ir naujienlaiškius.

Paslaugų pranešimai

Šio tipo el. laiškais Jums pranešama apie svarbius iš mūsų įsigytų paslaugų pakeitimus ar atnaujinimus. Pranešimai gali būti susiję su nelaimėmis, Jūsų užsakymo pakeitimais, svarbia papildoma kelionės informacija, Abitsky.com paskyros patvirtinimais, mūsų sąlygų pasikeitimais ir Jūsų užsakymams svarbių partnerystės ryšių nutraukimais.

Naujienlaiškiai

Jei iš anksto sutikote gauti naujienlaiškius, jais informuosime Jus apie naujausius pasiūlymus, akcijas ir paslaugas. Mes rengiame naujienlaiškius, remdamiesi Jūsų asmens duomenimis, pavyzdžiui, ankstesniais užsakymais, naršymu ir spustelėjimais mūsų svetainėje bei naujienlaiškyje. Kad pamatytume Jūsų spustelėjimus naujienlaiškyje, naudojame nematomus kodus, jei atskirai iš anksto leidote mums tai daryti. Šie kodai suteikia mums galimybę stebėti, kiek prenumeratorių skaito mūsų naujienlaiškį ir kokius straipsnius jie spusteli. Tokiu būdu galime pritaikyti naujienlaiškį būtent Jums. Jei daugiau nebenorite gauti mūsų naujienlaiškių - jų galite atsisakyti. Pasirinkimas atsisakyti šios paslaugos pateikiamas kiekvieno naujienlaiškio gale.

Konkursai

Jei dalyvausite reklamos kampanijose ar konkursuose, paprašysime Jūsų nurodyti įvairius asmens duomenis, pavyzdžiui, vardą, pavardę, adresą ir el. pašto adresą. Taip pat paprašysime leidimo trečiosioms šalims tvarkyti šiuos duomenis reklamos kampanijos/ konkurso tikslais, kad galėtume išanalizuoti gautą informaciją. Tokiu būdu galėsime užbaigti kampaniją ir paskelbti konkurso nugalėtoją (-us). Šiuos duomenis taip pat naudojame reakcijai į reklamos kampanijas įvertinti. 

Jūsų asmens duomenų papildymas, profiliavimas ir suasmeninta reklama

Mes galime sujungti įvairiais kanalais gaunamus Jūsų asmens duomenis – pavyzdžiui, internetu gautą informaciją (per internetinius užsakymus ar slapukus) ir iš išorinių šaltinių gautus duomenis. Jums leidus, galime sujungti visus turimus Jūsų duomenis ir taip sukurti Jūsų kliento profilį. Kliento profilis figūruoja daugelyje sričių, tad mes turime galimybę išanalizuoti Jūsų pomėgius, siekdami suasmeninti siūlomus produktus dar labiau, įvairiais kanalais (įskaitant naujienlaiškius, mūsų svetainę ir trečiųjų šalių svetaines) pateikiant suasmenintas reklamas.

Saugojimo laikotarpiai

Jūsų duomenis saugosime tik tol, kol tai bus būtina, norint pasiekti šioje privatumo ir slapukų politikoje numatytus tikslus. Mūsų duomenų saugojimo laikotarpiai yra tokie:
- naujienlaiškiai: iki atsisakymo
- užsakymai ir rezervacijos: pagal įstatymų reikalavimus
- draudimas: pagal įstatymų reikalavimus
- pokalbiai: 1 metai
- Abitsky.com (prisijungimo duomenys ir prisijungus pateikti duomenys): iki paskiros panaikinimo;
- kliento pasitenkinimo tyrimai: 1 mėnesis po tyrimo pabaigos
- konkursai: iki laimėtojo apdovanojimo

Slapukų saugojimo laikotarpiai nurodyti šios privatumo ir slapukų politikos dalyje apie slapukus.

Apsauga

Siekdami apriboti ir išvengti piktnaudžiavimo Jūsų asmens duomenimis ir neteisėtos prieigos prie jų, imamės atitinkamų apsaugos priemonių ir užtikriname, kad juos gautų tik tinkamos šalys, kad prieiga būtų apsaugota ir mūsų apsaugos priemonės būtų nuolat tikrinamos. Mes taip pat naudojame TLS sertifikatus saugiam Jūsų duomenų perdavimui užtikrinti ir bendravimui apsaugoti.

Slapukai

Mūsų svetainėje naudojami slapukai ir panašios technologijos. Tai reiškia, kad, Jums apsilankius svetainėje, į Jūsų kompiuterį, planšetę ir (arba) mobilųjį telefoną išsiunčiamas nedidelis tekstinis failas. Kitą kartą apsilankius svetainėje, visa jame įrašyta informacija persiunčiama atgal į saugius mūsų ar atitinkamų trečiųjų šalių serverius. Skaitytojo patogumui, visus šiuos metodus čia vadinsime „slapukais“.

Mūsų svetainėje naudojami tokių tipų slapukai:
- skirti svetainės funkcijoms įjungti (techniniai ir funkcijų slapukai);
- skirti svetainės naudojimui analizuoti ir svetainei tobulinti (analitiniai slapukai);
- skirti tam, kad mūsų pasiūlymai Jums taptų patrauklesni ir Jums būtų rodomos Jūsų pomėgius atitinkančios reklamos (reklamos slapukai);
- skirti suteikti Jums galimybę rašyti el. laiškus, atsispausdinti ar pasidalinti puslapiais socialiniuose tinkluose (socialinių tinklų slapukai);
- skirti papildomoms mūsų svetainės funkcijoms įjungti (kiti slapukai).

Slapukus mūsų svetainėje naudojančių trečiųjų šalių sąrašas:
- „Google Adwords“: 30 dienų, pakartotinei rinkodarai 540 dienų
- „Facebook“: 28 dienos, pakartotinei rinkodarai 180 dienų
- „Salesforce marketing cloud“: 30 (trisdešimt) dienų
- „Google analytics“: 2 metai
- „Google tagmanager“: 2 metai
- „Google optimizme“: 2 metai

Peržiūrėti ir keisti slapukų nustatymus galite čia.

Slapukų įjungimas ir išjungimas

Jūsų interneto naršyklė saugos slapukus tik tuo atveju, jei sutiksite su šiuo veiksmu. Išsamesnę informaciją apie tai, kaip tai padaryti, rasite savo interneto naršyklės instrukcijoje. Atminkite: išjungus slapukus, daugelis interneto svetainių neveiks optimaliai.

Slapukų ištrynimas

Dauguma slapukų galioja ribotą laiką. Jei nurodyta slapukų galiojimo data, jai atėjus slapukai bus automatiškai pašalinti iš Jūsų sistemos. Slapukus taip pat galite ištrinti rankiniu būdu dar nepasibaigus jų galiojimo terminui. Išsamesnę informaciją apie tai, kaip tai padaryti, rasite savo interneto naršyklės instrukcijoje.

Trečiųjų šalių svetainės

Šis pareiškimas dėl privatumo ir slapukų negalioja trečiųjų šalių svetainėms, nuorodomis sujungtomis su mūsų internetine parduotuve. Mes negalime užtikrinti, kad minėtos trečiosios šalys tvarkys Jūsų asmens duomenis patikimai ar saugiai, todėl, prieš naudojantis trečiųjų šalių svetainėmis, rekomenduojame perskaityti jų privatumo politikas.

Jūsų teisė į privatumą

Kilus bet kokiems klausimams dėl mūsų turimų Jūsų asmens duomenų, nedvejodami susisiekite su mumis. Informaciją apie tai, kaip tai galite padaryti, rasite šios privatumo ir slapukų politikos pabaigoje. Remiantis galiojančiais privatumo įstatymais, Jūs turite teisę:
- gauti paaiškinimą, kokius duomenis apie Jus mes esame surinkę ir kaip juos naudojame;
- gauti prieigą prie mūsų turimų Jūsų asmens duomenų;
- reikalauti ištaisyti klaidas;
- reikalauti ištrinti pasenusius duomenis;
- atšaukti leidimą rinkti duomenis;
- reikalauti nebenaudoti tam tikro tipo duomenų;
- perduoti duomenis.

Visuomet įsitikinkite, jog aiškiai nurodėte savo tapatybę, kad mes savo ruožtu per klaidą nepakeistume ar neištrintume kito asmens duomenų.

Skundai ir Lietuvos apsaugos institucija

Prašymą / skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel +370 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr (ieškoti įmonės UAB Interneto Partneris).

Šios privatumo ir slapukų politikos pakeitimai

Pasiliekame teisę keisti šią privatumo ir slapukų politiką. Pakeitimai bus paskelbti šioje svetainėje. Rekomenduojame retkarčiais perskaityti privatumo ir slapukų politiką, kad žinotumėte, kas buvo pakeista.

Kontaktiniai duomenys

Kilus bet kokiems klausimams dėl Jūsų privatumo ir šios privatumo ir slapukų politikos, susisiekite su mumis el. pašto adresu help@flyhi.eu arba atsiųskite laišką toliau nurodytu adresu:

UAB „Interneto partneris“
Perkūnkiemio g. 6, LT – 12130
Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas: 125946415
PVM mokėtojo kodas: LT259464113
Linkime malonaus skrydžio!