Privaatpoliitika

Privaatpoliitika
Privaatsus ja küpsiste avaldus

Käesolevat privaatsus- ja küpsiste avaldust uuendati viimati 25. mail 2018.

Abitsky.com kogub isikuandmeid ja kasutab küpsiseid. Abitsky.com (Interneto partneris UAB kaubanduslik nimi) on pühendunud oma klientide privaatsuse hoidmisele ja me järgime rangelt privaatsusega seotud seadusi ja määrusi. See tähendab, et Teie isikuandmed on meie käes turvaliselt ja neid kasutatakse nõuetekohaselt. Käesolevas privaatsusavalduses selgitame, mida me teeme Teie isikuandmetega.
Kui Teil on küsimusi seoses meie poolt jälgitavate andmetega, võtke Abitsky.com-ga ühendust, kasutades selle privaatsus- ja küpsiste avalduse lõpus olevaid kontaktandmeid.

Andmete töötlemise eesmärgid

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
- veebilehele ligipääsu tagamine;
- meie veebilehe funktsioonide kasutamise võimaldamine;
- erinevate teenustega (nt broneeringud, autorent, parkimine ja kindlustus) seotud lepingute sõlmimine ja rakendamine;
- sisselogitava keskkonna tagamine, kus Te saate vaadata oma broneeringuid;
- Teiega ühenduse võtmine, kui olete näidanud, et soovite seda;
- meie veebilehe kasutamise kohta teabe kogumine;
- meie veebilehe ja teenuste täiustamine ja hindamine, sh kasutades klientide rahulolu-uuringuid;
- võimalike võistlustel, kampaaniates, lojaalsusprogrammides ja muudes sarnastes osalemiste töötlemine;
- meie sihtgrupi ja nende huvide tuvastamine, nt meie pakkumiste Teile atraktiivsemaks tegemine, näidates Teile reklaame, mis kattuvad Teie huvidega meie veebilehtedel ja kolmanda poole veebilehtedel;
- Teile (mõne) meie üldise ja/või personaalse uudiskirja saatmine, kui Te olete selle uudiskirja tellinud.

Teie isikuandmeid ei töödelda ühelgi muul eesmärgil, kui ülaltoodud, v.a juhul, kui olete meile andnud selleks eelnevalt loa või kui seda nõuab meie vahel sõlmitud leping või kui seda lubab või nõuab seadus.

Isikuandmete kategooriad

Me kasutame privaatsus- ja küpsiste avalduses toodud eesmärkide täitmiseks järgmisi andmeid:
- nimi ja aadressi andmed;
- sünnikuupäev;
- kodakondsus;
- sugu;
- e-posti aadress;
- telefoninumber;
- kliendi viitenumber;
- perekonna koosseis;
- Abitsky.com logimisandmed (e-posti aadress ja parool);
- teave Teie broneeritud reisi kohta (nt väljumiskuupäev, reisi pikkus, reisi andmed);
- teave Teie poolt viimati vaadatud lennupiletite ja/või reisieelistuste kohta;
- IP-aadress;
- küpsiste ID-numbrid;
- Airmiles kaardi number;
- kõik isikuandmed, mida Te olete meile edastanud sõnumite sisus, nt Facebooki, kontaktvormi, kaugvestluse või sotsiaalmeedia kaudu;
- meditsiinilised andmed, mida Te olete meile edastanud reisi broneerimisel, sh allergiad, toitumiseelistused ja füüsilised vaevused.

Teie isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Me ei jaga Teie isikuandmeid kolmandate isikutega ilma Teie eelneva nõusolekuta, v.a juhul, kui seda nõuab meievahelise lepingu täitmine või kui seda lubab või nõuab seadus. Me võime edastada Teie isikuandmeid järgmistele ettevõtetele, kes töötlevad neid andmeid meie kasuks:
- välised IKT-teenuse pakkujad;
- osapooled, kes pakuvad küpsiste teenust, vt altpoolt.

Meil on nende ettevõtetega sõlmitud kirjalikud lepingud seoses Teie isikuandmete kasutamisega, mida neil on lubatud teha ja mis on keelatud.

Lisaks võime jagada Teie isikuandmeid kolmandate pooltega, kes määravad iseseisvalt Teie isikuandmete kasutamise. Me ei saa mõjutada Teie isikuandmete kasutamist nende poolte poolt,  sest nad määravad iseseisvalt andmete töötlemise eesmärgid ja selle, kellele nad andmeid jagavad. Nendeks võivad olla järgmised ettevõtted:
- makseteenused (kui teete makseid Abitsky.com vahendusel);
- kindlustusettevõtted (kui ostate kindlustuse Abitsky.com vahendusel);
- nõuetega tegelevad ettevõtted (kui esitate nõude seoses lennuga kogetud probleemidega);
- lendude tühistamise, edasilükkamise või hilinemisega seotud nõudeid haldavad ettevõtted (kui tellite lennu Abitsky.com kaudu);
- autorendiettevõtted (kui rendite auto Abitsky.com vahendusel);
- lennuettevõtjad (kui broneerite lennu Abitsky.com vahendusel);
- hotellid ja muud majutusvõimalused (kui broneerite majutuse Abitsky.com vahendusel).

Meil võib olla kohustus edastada Teie isikuandmeid valitsusasutustele väljaspool Teie elukohariiki. Mõnede riikide seadused nõuavad, et me annaks piirivalvele õiguse pääseda juurde Teie broneeringule ja reisi andmetele. See sisaldab teabe, mis meil on Teie ja Teie reisi kohta, edastamist iga Teie reisi puudutava riigi tolli- ja immigratsiooniametile. Lisaks on vastavalt erinevates riikides kehtivatele seadustele Abitsky.com kohustatud koguma Teie passi andmeid ja vastavaid üksikasju enne sisenemist või väljumist antud riigist. Vajadusel edastame me neid andmeid asjakohastele tolli- ja immigratsiooniametitele. Lisaks edastame me Teie isikuandmeid valitsusasutustele vastavalt kehtivate seaduste sätetele.

E-kirjad

Abitsky.com võib saata erinevat tüüpi e-kirjasid. Need e-kirjad on jagatud kahte kategooriasse: teenuseteated ja uudiskirjad.

Teenuseteated

Need e-kirjad teavitavad Teid ainult olulistest muudatustest või värskendustest seoses teenustega, mida Te olete meilt ostnud. Teated võivad olla seotud õnnetustega, broneeringu muudatustega, olulise reisiinfoga, Abitsky.com konto kinnitustega, meie kasutustingimuste muudatustega ja partneritega koostöö lõpetamisega, kui see puudutab Teie broneeringut.

Uudiskirjad

Kui Te olete meile andnud selleks eelneva nõusoleku, saadame Teile oma uudiskirja, et Te teaksite meie värskeimatest pakkumistest, kampaaniatest ja erinevatest teenustest. Meie uudiskirjad koostatakse lähtuvalt Teie isikuandmetest, nagu eelmised Teie tehtud broneeringud, käitumine ja klõpsamine veebilehel ja meie uudiskirjas. Teie klõpsu käitumise tuvastamiseks meie uudiskirjas, kasutame nähtamatud koode, kui Te olete selleks eraldi nõusoleku andnud. Need koodid võimaldavad meil jälgida, kui paljud tellijatest loevad uudiskirjasid ja millistele lugudele nad klõpsavad. See võimaldab meil muuta uudiskiri Teie jaoks atraktiivsemaks. Kui Te ei soovi enam meie uudiskirja saada, loobuge selle tellimusest. Tellimuse tühistamise valik on toodud ka iga uudiskirja jaluses.

Võistlused

Kui osalete reklaamikampaanias või võistlusel, palume me Teil esitada mitmeid isikuandmeid, nagu Teie nimi, aadress ja meiliaadress. Lisaks küsime Teie nõusolekut nende andmete võimalikuks töötlemiseks kolmandate isikute poolt kampaania/võistluse eesmärkidel ja et meil oleks võimalik kogutud andmeid analüüsida. See võimaldab meil kampaaniat korraldada ja võistluse võitjaid välja kuulutada. Samuti kasutame neid andmeid kampaaniale reageerimise mõõtmiseks. 

Isikuandmete täiendamine, profileerimine ja personaliseeritud reklaamid

Me suudame kombineerida Teie kohta erinevates kanalites saadud isikuandmeid. Näiteks suudame kombineerida Teie kohta internetist kogutud andmeid (nt internetis broneerides või küpsiste nõustumisega) teabega, mida me oleme saanud välistest allikatest. Me suudame kombineerida kõiki andmeid lähtuvalt Teilt saadud nõusolekule, mis võimaldab meil luua Teist kliendiprofiili. Need kliendiprofiilid jagunevad erinevate kategooriate vahel, mis võimaldab meil analüüsida Teie huvisid, et personaliseerida Teile pakutavaid tooteid veelgi enam läbi personaliseeritud reklaamide erinevates kanalites, sh uudiskirjad, meie veebilehed ja kolmandate poolte veebilehed.

Säilitamise periood

Me säilitame Teie andmeid nii kaua, kui see on vajalik selles privaatsus- ja küpsiste avalduses toodud eesmärkide täitmiseks. Meil on järgmised säilitamise perioodid:
- uudiskirjad:  kuni keeldumiseni;
- broneeringud: kuni keeldumiseni;
- kindlustus: seaduste nõuete alusel;
- vestlused: 1aasta;
- Abitsky.com (logimisandmed + pärast logimist sisestatud andmed): kuni konto sulgemiseni;
- kliendi rahulolu-uuringud: 1 kuu pärast uuringu lõppu;
- võistlused: kuni võitja(te) autasustamiseni.

Meie küpsiste säilitusperioodi jaoks lugege käesoleva privaatsus- ja küpsiste avalduse jaotist Küpsised. 

Turvalisus

Me rakendame sobivaid turvameetmeid, et piirata ja takistada Teie isikuandmete väärkasutust ja ennetada neile volitamata juurdepääsu, tagades, et ainult vajalikul poolel on juurdepääs andmetele, et andmete töötlemine on kaitstud ja meie turvameetmeid kontrollitakse regulaarselt. Lisaks kasutame TLS-sertifikaate, mis tagavad Teie andmete ohutu edastamise ja turvalise suhtluse.

Küpsised

Meie veebileht kasutab küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, kus kasutatakse väikeseid tekstifaile, mis saadetakse Teie arvutisse, tahvelarvutisse ja/või nutitelefoni ja salvestatakse sinna, kui Te külastate meie veebilehte. Kogu sellesse faili salvestatud info saadetakse tagasi meie turvalistesse serveritesse või asjakohastesse kolmandate poolte serveritesse, kui Te külastate veebilehte järgmine kord. Lugeja mugavuse huvides nimetame me sellist tehnikat „küpsisteks“.

Meie veebilehel kasutatakse järgmisi küpsiste tüüpe:
- mõeldud võimaldama kasutada veebilehe funktsioone (tehnilised ja funktsionaalsed küpsised);
- mõeldud analüüsima veebilehte ja lähtuvalt nendest andmetest veebilehte parandama (analüütilised küpsised);
- mõeldud esitama meie pakkumisi Teile atraktiivsemana, näidates Teile Teie huviga kattuvaid reklaame (reklaamiküpsised);
- mõeldud võimaldama lehte e-kirjaga saata, printida või sotsiaalmeedias jagada (sotsiaalmeedia küpsised);
- mõeldud võimaldama kasutada meie veebilehe lisafunktsioone (mitmesugused küpsised).

Osapooled, kes kasutavad meie veebilehel küpsiseid:
- Google Adwords: kuni tühistatakse 30 päeva, 540 päeva uuesti turustamiseks ;
- Facebook: 28 päeva, 180 päeva uuesti turustamiseks ;
- Salesforce marketing cloud: 30 päeva;
- Google analytics: 2 aastat; 
- Google tagmanager: 2 aastat;
- Google optimize: 2 aastat;

Küpsiste seadistusi saate muuta siin.

Küpsiste lubamine ja keelamine

Teil on võimalik seadistada oma veebilehitsejas küpsiste salvestamine ainult siis, kui Te sellega nõustute. Vaadake selle kohta lisainfot oma veebilehitseja kasutusjuhendist. Arvestage, et paljud veebilehed ei pruugi küpsiste keelamise korral optimaalselt töötada.

Küpsiste kustutamine

Paljudel küpsistel on aegumiskuupäev. Kui küpsistele on määratud aegumiskuupäev, eemaldatakse need automaatselt aegumiskuupäeva saabumisel. Samuti võite kustutada küpsiseid käsitsi enne nende aegumiskuupäeva saabumist. Vaadake selle jaoks oma veebilehitseja kasutusjuhendit.

Kolmandate poolte veebilehed

Käesolev privaatsus- ja küpsiste avaldus ei rakendu kolmandate poolte veebilehtedele, mis on seotud linkide kaudu meie veebipoega. Me ei saa tagada, et need kolmandad pooled kasutavad Teie isikuandmeid usaldusväärsel ja turvalisel viisil. Seetõttu soovitame enne nende veebilehtede kasutamist lugeda nende privaatsusavaldusi.

Teie õigused privaatsusele

Kui Teil on küsimusi seoses meie poolt Teie kohta kogutud isikuandmetega, võite võtta meiega ühendust. Selleks leiate kontaktandmed käesoleva privaatsus- ja küpsiste avalduse lõpust. Vastavalt kehtivatele privaatsust puudutavatele seadustele on Teil õigus järgnevale:
- saada selgitusi selle kohta, milliseid andmeid me olete Teie kohta kogunud ja kuidas me neid andmeid kasutame;
- näha konkreetseid isikuandmeid, mida me oleme kogunud;
- parandada vigasid;
- lasta aegunud isikuandmed kustutada;
- oma nõusolek tagasi võtta;
- vaidlustada konkreetne andmete kasutamise tüüp;
- andmed edasi kanda.

Samas alati tagage, et Te olete meile selgelt tuvastatav, et me ei muudaks või kustutaks vale isiku andmeid.

Kaebused ja Leedu tarbijakaitseamet
Teil on õigus esitada päring/kaebus seoses meie veebilehelt ostetud teenusega riigi tarbijakaitseametile (Vilniaus 25, 01402 Vilnius, e-post: tarnyba@vvtat.lt, tel +370 5 262 67 51, veebileht: www.vvtat.lt; piirkondlikud üksused: /index.php?470187665) või täita avaldus EGS-i platvormil http://ec.europa.eu/odr (otsige ettevõtet UAB Interneto Partneris).

Käesoleva privaatsus- ja küpsiste avalduse muudatused

Meil on õigus muuta käesolevat privaatsus- ja küpsiste avaldust. Kõik muudatused avaldatakse sellel veebilehel. Seetõttu soovitame vaadata seda privaatsus- ja küpsiste avaldust regulaarselt, et Te oleksite teadlik kõikidest muudatustest.

Kontaktandmed

Kui Teil on küsimusi seoses oma privaatsuse või meie privaatsus- ja küpsiste avaldusega, saatke need e-kirjaga aadressile help@flyhi.eu või tavapostiga järgmisele aadressile:

UAB „Interneto partneris“
Perkūnkiemio g. 6, LT – 12130
Vilnius, Lithuania
Ettevõtte reg-nr 125946415
KMKR-nr LT259464113
Meeldivat lendu!