Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
Prohlášení o ochraně soukromí a o cookie

Toto prohlášení o ochraně soukromí a o cookie bylo naposledy aktualizováno 25. května 2018.

Společnost Abitsky.com  shromažďuje osobní údaje a používá cookie. Společnost Abitsky.com (obchodní název Interneto partneris, UAB) se zavazuje dodržovat ochranu soukromí svých zákazníků a přísně se podřizuje zákonům a nařízením o ochraně osobních údajů. To znamená, že Vaše osobní údaje jsou v našich rukou v bezpečí a používají se náležitým způsobem. V tomto prohlášení o ochraně soukromí vysvětlíme, co s Vašimi osobními údaji děláme.
Pokud máte jakékoliv dotazy, týkající se typu údajů, které monitorujeme, kontaktujte prosím Abitsky.com a využijte kontaktní údaje na konci tohoto Prohlášení o ochraně soukromí a cookie. 

Účel zpracování údajů 


Vaše osobní údaje se zpracovávají pro následující účely:
- Přístup k našim webovým stránkám;
- Umožnění používání prvků na našich webových stránkách;
- Přístup ke smlouvám a jejich implementace, pokud jde o smlouvy týkající se našich služeb (jako jsou rezervace, pronájem vozidel, parkování a pojištění);
- Poskytování prostředí pro přihlašování, což Vám umožňuje revidovat své rezervace;
- Kontaktovat Vás, pokud jste uvedli, že si přejete být kontaktováni;
- Získání přehledu o tom, jak jsou naše stránky používány;
- Zlepšení a vyhodnocení našich webových stránek a služeb, včetně vyhodnocení prostřednictvím průzkumů spokojenosti zákazníků;
- Zpracování potenciální účasti v soutěžích, propagačních kampaních, věrnostních programech a dalších záležitostech;
- Vyhodnocení cílové skupiny a odpovídajících zájmů, například zatraktivnění našich nabídek tím, že Vám ukážeme reklamu, která vyhovuje Vašim zájmům, prostřednictvím našich vlastních webových stránek nebo webových stránek třetí strany;
- Zasílání (jednoho z) našich všeobecných a/nebo personalizovaných zpravodajů, pokud jste se přihlásili k odběru těchto zpravodajů. 

Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány za žádnými jinými účely kromě shora uvedených, pokud jste nám předem nedali souhlas k takovému zpracování nebo pokud to není vyžadováno smlouvou, kterou jsme s Vámi uzavřeli, nebo pokud to není povoleno nebo vyžadováno zákonem.

Kategorie osobních údajů 

Pro účely uvedené v Prohlášení o ochraně soukromí a cookie využíváme následující údaje:
- Informace o jménu a adrese;
- Datum narození;
- národnost;
- pohlaví;
- e-mailová adresa;
- telefonní číslo;
- referenční číslo zákazníka;
- složení domácnosti;
- přihlašovací údaje pro Abitsky.com (e-mailová adresa a heslo); 
- informace o cestě, kterou jste si rezervovali (jako je datum odjezdu, délka pobytu, informace o cestě);
- informace o letenkách, které jste si naposledy prohlíželi a/nebo o cestovních preferencích;
- IP adresa;
- ID cookie;
- Číslo karty programu Airmiles;
- Veškeré osobní údaje, které jste poskytli jako součást zprávy, například prostřednictvím Facebooku, kontaktního formuláře, online chatu nebo prostřednictvím sociálních médií;
- Veškeré zdravotní informace, které jste poskytli při rezervaci cesty, včetně alergií, stravovacích preferencí nebo fyzických obtíží.

Poskytování Vašich osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nesdělujeme třetím stranám bez Vašeho předchozího souhlasu, nebo pokud to není vyžadováno z důvodu uskutečnění smlouvy, nebo pokud nám to není zákonem povoleno nebo to není zákonem vyžadováno. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout následujícím společnostem, které zpracovávají údaje naším jménem:
- Externím poskytovatelům služeb informačních a komunikačních technologií (ICT);
- Stranám, které poskytují cookie, viz níže.

S těmito společnostmi máme uzavřené písemné dohody týkající se toho, jak s Vašimi osobními údaji nakládají, co mohou dělat a co dělat nesmí.

Kromě toho můžeme Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, které nezávisle určí, jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno. Nemůžeme ovlivnit způsob, jak s Vašimi osobními údaji tyto strany nakládají, vzhledem k tomu, že nezávisle určují účel zpracování údajů, ani to, s kým údaje sdílejí. Sem mohou patřit následující společnosti:
- Platební služby (pokud provádíte platby prostřednictvím Abitsky.com); 
- Pojišťovací společnosti (pokud sjednáváte pojištění prostřednictvím Abitsky.com);
- Společnosti vyřizující nároky (jestliže podáte žádost v důsledku problémů, které jste během letu utrpěli); 
- Autopůjčovny (pokud si vypůjčíte auto prostřednictvím Abitsky.com);
- Letecké společnosti (pokud si rezervujte let prostřednictvím Abitsky.com);
- Hotely a další poskytovatelé ubytování (jestliže si rezervujete ubytování prostřednictvím Abitsky.com).

Může se stát, že je od nás požadováno, abychom předali Vaše osobní údaje vládním agenturám v zemích mimo zemi Vašeho trvalého pobytu. Legislativa některých zemí nás může nutit k tomu, abychom umožnili přístup k Vašim rezervačním a cestovním informacím agenturám zajišťujícím hraniční kontrolu. Součástí toho je předání informací, které máme o Vás a o Vaší cestě, celním a imigračním úřadům jednotlivých zemí, do nichž cestujete. Kromě toho, podle legislativy platné v některých zemích, je společnost Abitsky.com povinna vybrat Váš pas a odpovídající údaje před cestou do těchto zemí nebo z těchto zemí. Pokud je to zapotřebí, tyto informace kompetentním celním a imigračním úřadům poskytneme. Kromě toho poskytneme Vaše osobní údaje vládním agenturám, jak to vyžaduje příslušný zákon. 

E-maily


Společnost Abitsky.com posílá několik typů e-mailů. Tyto e-maily byly rozděleny do dvou kategorií: upozornění na služby a zpravodaje.

Upozornění na služby

Tyto e-maily se využívají pouze k upozornění na provedení důležitých změn nebo na aktualizace, týkající se služeb, které jste u nás zakoupili. Upozornění se mohou týkat katastrof, změn Vaší rezervace, důležitých doplňkových informací o cestě, potvrzení účtu společnosti Abitsky.com, změn našich smluvních podmínek a ukončení spolupráce s partnery, kteří jsou pro Vaši rezervaci důležití. 

Zpravodaje

Pokud jste nám k tomu dali předchozí souhlas, budeme Vám posílat náš zpravodaj, abychom Vás informovali o našich nejnovějších nabídkách, propagačních akcích a různých službách. Naše zpravodaje se sestavují na základě Vašich osobních údajů, jako jsou předchozí rezervace, které jste provedli, chování při surfování a chování při klikání na naše webové stránky a náš zpravodaj. Abychom mohli určit chování při klikání na náš zpravodaj, využíváme neviditelné kódy, pokud jste samostatně souhlasili s tím, abychom to mohli provádět. Tyto kódy nám umožňují monitorovat, kolik odběratelů čte náš zpravodaj a na které příběhy naši odběratelé klikají. To nám umožňuje, aby byl náš zpravodaj zajímavější. Pokud si již nepřejte náš zpravodaj dostávat, odhlaste se prosím kliknutím zde . Možnost odhlásit se je také uvedena na konci každého zpravodaje.

Soutěže

Jestliže se zúčastníte propagační kampaně nebo soutěže, požádáme Vás, abyste nám poskytli určité osobní údaje, jako je Vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Kromě toho žádáme o Vaše svolení ke zpracovávání údajů, patrně třetími stranami, pro účely propagační kampaně/soutěže, takže můžeme provádět analýzy na základě shromážděných informací. To nám umožňuje provádět kampaně a oznámit vítěze soutěže. Tyto údaje také využíváme k měření odezvy na naše kampaně. 

Doplnění Vašich osobních údajů, profilování a personalizovaná reklama

Umíme kombinovat osobní údaje, které od Vás obdržíme prostřednictvím různých kanálů. Například umíme kombinovat informace, které o Vás shromáždíme online (jako jsou informace získané prostřednictvím online rezervací nebo přijetím cookie) s informacemi, které jsme obdrželi od externích zdrojů. Umíme všechny tyto údaje kombinovat na základě souhlasu, který jste poskytli, což nám umožňuje vyvíjet Váš zákaznický profil. Tyto zákaznické profily se šíří napříč různými kategoriemi, takže můžeme analyzovat Vaše zájmy za účelem personalizace produktů, které Vám nabízíme dále prostřednictvím personalizované reklamy prostřednictvím kanálů, včetně zpravodajů našich webových stránek a webových stránek třetích stran.

Doba uchování


Vaše údaje neuchováváme déle, než je nezbytné k tomu, abychom dosáhli cílů, uvedených v tomto Prohlášení o ochraně soukromí a cookie. Dodržujeme následující doby uchování:
- Zpravodaje:  až do dalšího upozornění;
- Rezervace a objednávky:  jak stanovuje zákon;
- Pojištění: jak stanovuje zákon;
- Konverzace na chatu: roky 1;
- Abitsky.com (přihlašovací údaje + poskytovatel dat po přihlášení):  dokud nebude účet zrušen;
- Ankety týkající se spokojenosti zákazníků: 1 měsíc po ukončení vyhledání;
- Soutěže: úhrada vítězi(ům).
Chcete-li získat informace o době uchovávání cookie, laskavě Vás žádáme, abyste nahlédli do části Cookie tohoto Prohlášení o ochraně soukromí a cookie. 

Bezpečnost

Přijímáme příslušná opatření, abychom omezili a zabránili zneužití Vašich osobních údajů a neoprávněný přístup k Vašim osobním údajům, a tudíž zajišťujeme, aby měly přístup k údajům pouze nezbytné strany, aby byl přístup chráněn a aby naše bezpečnostní opatření byla pravidelně kontrolována. Kromě toho k zajištění bezpečného přenosu Vašich údajů využíváme TLS certifikáty a zabezpečenou komunikaci.

Cookie

Naše webové stránky využívají cookie a podobné technologie, jejichž prostřednictvím se do Vašeho počítače, tabletu a/nebo mobilního telefonu posílá malý textový soubor a ukládá se, když navštívíte naši webovou stránku. Veškeré informace, uložené v tomto souboru, se potom posílají zpět na naše zabezpečené servery nebo na servery příslušných třetích stran, když webovou stránku znovu navštívíte. Pro pohodlí čtenáře zde budeme všechny tyto technologie nazývat 'cookie'. 

Naše stránky využívají následující typy cookie: 
- Vytvořené k usnadnění prvků webových stránek (technické a funkční cookie); 
- Určené k analýze používání webových stránek a ke zlepšení webových stránek na základě těchto údajů (analytické cookie);
- Určené k tomu, aby pro Vás byly naše nabídky atraktivnější díky tomu, že Vám ukážeme reklamu, která vyhovuje Vašim zájmům (reklamní cookie);
- Vytvořené tak, aby Vám umožnily posílat e-maily, tisknout nebo sdílet stránku na sítích sociálních médií (cookie sociálních médií);
- Vytvořené k umožnění dalších prvků webových stránek (různé cookie).

Seznam stran, které na našich webových stránkách využívají cookie:
- „Google adwords“: 30 dnů, 540 dní na remarketing;
- „Facebook“: 28 dnů, 180 dní na remarketing;
- „Salesforce marketing cloud“: 30 dnů;
- „Google analytics“: roky 2;
- „Google tagmanager“: roky 2;
- „Google optimize“: roky 2.

Svá nastavení cookies můžete prohlížet a měnit zde.

Povolení a zakázání cookie

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby povolil ukládání cookie pouze když s tím souhlasíte. Další informace o tomto tématu najdete v příručce ke svému webovému prohlížeči. Nezapomeňte prosím, že mnohé webové stránky nebudou optimálně pracovat, pokud máte cookie zakázány. 

Vymazání cookie

Mnoho souborů cookie má datum exspirace. Jestliže mají cookie datum exspirace, automaticky se vymažou, jakmile toto datum exspirace uplyne. Máte také možnost ručně cookie vymazat před uplynutím data exspirace. Tyto informace naleznete v příručce pro uživatele Vašeho prohlížeče.

Webové stránky třetích stran 

Toto prohlášení o ochraně soukromí a cookie neplatí pro webové stránky třetích stran, které jsou propojeny s naším e-shopem prostřednictvím odkazů. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou manipulovat s Vašimi osobními údaji spolehlivým a bezpečným způsobem. Proto doporučujeme, abyste si dříve, než začnete tyto webové stránky používat, přečetli prohlášení o ochraně soukromí, týkající se těchto webových stránek.   

Vaše práva na ochranu osobních údajů


Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se toho, jaké osobní údaje jsme od Vás shromáždili, neváhejte a kontaktujte nás. Kontaktní údaje najdete dole na konci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookie. Podle současných zákonů na ochranu osobních údajů máte právo:
- Obdržet vysvětlení týkající se toho, jaké osobní údaje jsme o Vás shromáždili a jak tyto údaje využíváme;
- Mít přístup k určitým osobním údajům, které jsme shromáždili;
- Nechat opravit všechny chyby;
- Nechat vymazat zastaralé osobní údaje;
- Odvolat svůj souhlas;
- Vznést námitky vůči konkrétnímu typu použití údajů;
- Přenést údaje.

Zajistěte prosím, aby byla Vaše identita jasně určena, abychom mohli na oplátku zajistit, že nebudou pozměněny nebo vymazány údaje nesprávné osoby.

Reklamace a litevský úřad na ochranu 

Žádost/stížnost ohledně zakoupené služby můžete podat na naší webové stránce Státnímu úřadu pro ochranu práv spotřebitelů (Vilniaus 25, 01402 Vilnius, e-mail: tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 5 262 67 51, online: www.vvtat.lt; územní členění: /index.php?470187665) nebo vyplňte formulář žádosti na platformě EGS na stránce http://ec.europa.eu/odr (vyhledejte UAB Interneto Partneris). 

Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookie

Vyhrazujeme si právo provádět změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Veškeré změny budou publikovány na těchto webových stránkách. Proto Vám doporučujeme, abyste toto Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně sledovali a bylo tím zajištěno, že o těchto dodatcích víte.

Kontaktní informace 

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů a našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookie, pošlete nám e-mail na help@flyhi.eu nebo pošlete dopis na následující adresu:

Interneto partneris, UAB
Perkūnkiemio g. 6, LT – 12130
Vilnius, Litva
IČO 125946415
DIČ LT259464113
Šťastný let!